Interní komunikace firmy: podceňovaný klíč k úspěchu

27. 3. 2023
Autor: Jitka Šmídová a Martina Tůmová

Mnoho firem vynakládá peníze na externí komunikaci, v níž sděluje zákazníkům své hodnoty nebo aktuální nabídky produktů či služeb. Opomíná přitom budovat zaměstnaneckou značku, která je neméně důležitá. Právě zaměstnanci jsou totiž ambasadory a čím lépe o firmě mluví, tím pozitivnější obraz navenek má. Dopad pozitivní prezentace firmy jejími zaměstnanci je tak mnohem intenzivnější, než když společnost o sobě informuje na sociálních sítích. Interní komunikace má proto zásadní význam a vyplatí se jí cíleně věnovat.

 

Interní komunikace pomáhá budovat firemní kulturu, přispívá k dosahování cílů, podporuje rozvoj spolupráce mezi týmy a v neposlední řadě ovlivňuje důvěru zaměstnanců ve společnost. Vedle myšlenky, kterou interně sdělujete, je třeba se zaměřit i na grafické ztvárnění, neboť to přispívá k vyšší srozumitelnosti, zatraktivní informaci natolik, že se stane nepřehlédnutelnou, a v neposlední řadě propojí sdělení s danou firmou.

Na co se zaměřit

Interní komunikace by neměla obsahovat jen nutné informace, jakými jsou například pravidelné reporty. Smyslem je informovat o novinkách a zajímavých skutečnostech, které se ve firmě dějí. Umožňuje také rychle reagovat na opatření, jimž může být firma nenadále vystavena. Jako dobrý příklad lze uvést dobu spjatou s onemocněním covid-19, kdy se často měnilo omezování pohybu při chození do kanceláří nebo na schůzky s klienty. Tehdy se přímo nabízelo vytvořit materiál, který by zaměstnancům jasně komunikoval opatření, aby se předešlo zmatkům a dotazům ve firmách.

bm_covid_a4_1_1-1Interní přehled opatření při covid-19, který vznikl dříve než oficiální vládní doporučení. Nejen proto byl oceněn v soutěži WebTop100 druhým místem v kategorii Firemní komunikace.

Interní komunikace a její vizuální identita

Zaměstnanec by měl také jasně pochopit, že k němu mluví jeho zaměstnavatel, a proto je důležité grafické ztvárnění, které by mělo korespondovat s firemní identitou. Nabízí se dva přístupy, jak k interní komunikaci z hlediska grafiky přistoupit.

První možností je vytvořit si vlastní značku, jež bude mít své logo a vizuální styl. Tato varianta je vhodná především pro velké společnosti s vyšším počtem zaměstnanců. Výhodou vlastní značky a vizuální identity může být rozeznatelnost sdělení na první pohled. Grafický styl by měl být v souladu s externí komunikací společnosti, ideální je zvolit jen jinou barevnost, nebo ji ponechat stejnou, ale komunikaci odlišit grafickým prvkem rozpoznatelným na první pohled.

Druhou možností je ponechat stejnou vizuální identitu jak pro interní, tak pro externí komunikaci, a graficky rozlišovat jednotlivá témata. Ať už se však firma strategicky rozhodne jakkoliv, je důležité dodržovat grafická pravidla, jež by měla být ukotvena v manuálu, který se stane závazným.

Sjednocená grafika napomůže skutečnosti, že firma bude působit důvěryhodně a uvěřitelně, a ne chaotickým dojmem.

Vybraná interní pravidla specifikovaná v manuálu

  • definice umístění loga;
  • příklady správného/zakázaného užití loga;
  • vodný výběr fotografií (u fotografií s lidmi by se měli volit takové, jež vyvolávají pozitivní emoce a mají hřejivou atmosfréru);
  • vizuální styl fotografií (kolorování fotografié do teplých, pozitivních barev)

Investice do interní komunikace

Kvalitní grafický výstup pomáhá pochopit sdělení a může také ovlivnit splnitelnost cílů dané společnosti. Jitka Šmídová z agentury Beneš & Michl vysvětluje: „Firemní strategie vždy čítá desítky stran, a pokud se zeptáte svých zaměstnanců, zda ji znají, dostane se vám většinou vyhýbavé odpovědi. Přitom by ji měli znát. Vytvořili jsme proto jednostránkový dokument s atraktivní infografikou, která srozumitelnou formou předkládá cílové skupině klíčové informace, aby věděla, co a proč dělá. Klienti naše řešení uvítali. Využila ho příkladně Západočeská univerzita v Plzni pro svoji Strategii 2025 nebo Útvar koncepce a rozvoje města Plzně k prezentaci strategického plánu rozvoje města.“

bm_strategie_na_plakatu_mesto_1_0

Převedení firemní strategie do infografiky. Zdroj: Strategický plán města Plzně, grafický návrh agentury Beneš & Michl

bm_strategie_na_plakatu_zcu_1_0_girl

Převedení firemní strategie do infografiky. Zdroj: Strategie 2001–2025 Západočeské univerzity v Plzni, grafický návrh agentury Beneš & Michl.


Jaké prostředky využít pro interní komunikaci

  • firemní časopis;
  • firemní podcasty;
  • eventy, akce;
  • intranet;
  • emailing;
  • sociální sítě;

Práce s emocemi

Nikdy však neopomínejte emoce. I informaci, která má na první pohled negativní náboj, lze sdělit pozitivně, a to nejen textem, ale i vizuálním ztvárněním. Jako příklad uveďme rekonstrukci jídelny: cílem není upozornit na bourání a hluk, který je s přestavbou spojený, ale navodit pozitivní emoci a uvést, na co se mohou všichni těšit.

Interní komunikace jednoduše dokáže ovlivnit spokojenost zaměstnanců, a proto se vyplatí do ní investovat bez ohledu na velikost firmy.
 bm_jidelna_1_0


Sdílejte článek

Líbí se vám obsah?

Zadejte svůj e-mail a budete vždy jako první informováni o novém článku.

Máme zkušenosti a znalosti.

Poptejte nás.

Zavolejte
+420 730 871 499

Napište
hello@b-m.cz