Ochrana osobních údajů

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. Považujeme ji za důležitou a nezbytnou součást našich postupů a systémů. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Základní informace

Správce osobních údajů

Beneš & Michl s.r.o., Božkovská 33, 326 00  Plzeň, IČ: 280 46 234

(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje Správce
E-mail: office@b-m.cz
Poštovní adresa: Lochotínská 22, 301 00  Plzeň

Zpracovatelé osobních údajů

1. Business Communication s.r.o. (IČ: 26353717) – provozovatel webových serverů
2. TaxBox s.r.o. – účetní firma

(dále jen jako „Zpracovatelé")

Správce a zpracovatelé jsou povinni zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem zákona č. 110/2019 Sb.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

Seznam osobních údajů
Zpracováváme následující osobní údaje:

Osobní údaje vzniklé vzájemnou komunikací:

 • Jméno, Telefon, E-mail, Adresa

 • Historii samotné komunikace

Osobní údaje z vyplněných formulářů z webových stránek:

 • Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa

Osobní údaje vzniklé využíváním námi spravovaných webových stránek:

 • Jméno, Telefon, E-mail, IP adresa

Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče.

 • Cookies pro uložení dat z předešlého vyplnění formuláře
 • Cookies třetích stran – Google, Seznam, Facebook

Účel zpracování osobních údajů

Uložené osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • Naplnění závazků mezi správcem a subjektem údajů
 • PR a Marketingové aktivity

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 30 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.

Informování, editace, nebo výmaz osobních údajů

Ze statutu nařízení máte právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

 • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na odstranění (právo být zapomenut)

Pro uplatnění tohoto práva nás prosím kontaktujte v písemné podobě na adresu:

 • Beneš & Michl, Lochotínská 22, 301 00, Plzeň

Abychom mohli ověřit vaši identitu, prosíme o připojení notářsky ověřeného podpisu.