Jak mít silnou Corporate Identity?

14. 10. 2020
Autor: Klára Macourková

Corporate Identity, Firemní identita, Firemní styl, Image firmy... všechny tyto pojmy znamenají jedno. Jedná se o celkový obraz, který si vnější okolí vytváří o vaší firmě/značce. Obraz, který má vliv na jejich rozhodování i volbu při nákupním procesu.

Corporate Identity = kompletní tvář vaší firmy

Pojďme probrat kompletní tvář vaší firmy. Pojďme ji společně posunout na zcela VYŠŠÍ úroveň. Pojďme z vaší značky vytvořit LOVEBRAND. Ale nejprve si pojďme vysvětlit, co Corporate Identity vlastně znamená, jaký má význam a proč je pro vás důležitá.

v3

Corporate Identity a její význam

Corporate Identity bývá velmi často zaměňována s vizuálním stylem, zapomíná se na ni, nebo se jí přiřazuje až druhořadý význam. Pravdou ale je, že pro úspěšnou firmu by měla být jednou z hlavních priorit. Firemní identita je totiž to první, s čím se klient či potenciální zaměstnanec setká.

Chcete zaujmout? Snadněji se prosadit na trhu? Být nezaměnitelní? Pak vsaďte na jednotnou firemní identitu. Nastavením a dodržováním jednotného stylu nejenom budujete vaši značku v očích veřejnosti, ale zároveň utváříte strategický koncept vnitřní struktury firmy.

Corporate identity jako organismus

Důležité je si uvědomit, že firemní identita není vliv pouze z firmy ven, ale i naopak. Jak jsou spokojeni vaši zaměstnanci, jde ruku v ruce s tím, jak jsou spokojeni vaši klienti. Tím se vytváří celkový obraz vaší společnosti.

Buďte jedineční, buďte nepřehlédnutelní

Corporate Identity vychází z vaší celkové image. A ta by měla být výrazná, ideálně podložená dobrou pověstí, ale především originální a snadno rozlišitelná. Dobrá identita vyčnívá nad konkurencí. Váš styl koresponduje se službami, které nabízíte, je osobitý a jednotný. Díky tomu si vás potenciální klienti a okolí snáze zapamatují.

Co vše je součástí Corporate identity?

Corporate identity je tvořena z několika prolínajících se oblastí, které vzájemným působením vytváří kompaktní obraz o vaší společnosti.

•    Corporate Behaviour (Firemní filozofie) a Corporate Culture (Firemní kultura),
•    Corporate Communications (Firemní komunikace),
•    Corporate Design (Firemní design).

ci2-09

Corporate Behaviour a Corporate Culture

Základním pilířem každé firmy je její filozofie. Ta udává směr. Firemní filozofie zahrnuje vše, s čím souvisí způsob chování členů uvnitř firmy, tak i jejich chování navenek – tedy normy, pravidla, symboly, ale také představy, názory či cíle vaší firmy.

Tato složka je úzce vázaná s Corporate Culture. Filozofie firmy, a s ní spojená firemní kultura, má výrazný vliv na image celé firmy. Pokud se chcete od ostatních odlišit, je důležité budovat příznivou image firmy a na veřejnosti vystupovat promyšleným a jednotným způsobem.
Na trhu si vždy povede lépe společnost, která na první pohled působí stabilně, transparentně s důrazem na fairplay, ale také neotřele a originálně.

Corporate Communications

Firemní komunikace je velmi silný nástroj, který rozhoduje o tom, zda se od své konkurence odlišíte či nikoli. Součástí firemní komunikace jsou všemožné komunikační prostředky, komunikace vnitřní i vnější, i všechny formy chování, jimiž firma o sobě něco sděluje.

Corporate Design

Nejvýraznějším prvkem Corporate Identity je jednotný vizuální styl. Ten je podstatou firemní identity, neboť na jeho základě lze vaši firmu identifikovat a odlišit. Špatně postavený vizuální styl může napáchat mnoho neplechy, nehledě na to, jak si v ostatních oblastech vedete dobře.


vizu1vizu2

Jednotný vizuální styl definuje vzhled loga, určuje podobu grafických prvků a propagačních materiálů, webových stránek, označení budov, potisky textilií či automobilů a jiné propagační tiskoviny. Firemní design včetně všech používaných prvků je vhodné definovat v grafickém manuálu.

fcr1

Při tvorbě Corporate Identity spolupracujte s odborníky

Rozhodli jste se pro změnu? Chcete z vaší firmy vybudovat lovebrand? Pak se spojte s odborníky. S lidmi, kteří rozumí výtvarným a koncepčním zásadám grafického designu, psychologii i technickým parametrům. S profesionály, kteří znají postupy, jak analyzovat vaše potřeby a na základě rešerše dokáží navrhnout vhodné a inovativní řešení přímo pro vás a vaši společnost.

Tito lidé vám poskytnou návod s přesnými informacemi a zasvětí vás do jeho použití. Jednoduše řečeno, profesionálové v oblasti Corporate identity Vám podají pomocnou ruku a provedou vás celým procesem od prvotní debaty nad cíli a hodnotami, přes tvorbu vizuálu a manuálu, až po jeho aplikaci.

A kde tyto lidi najít? No přece u nás! Spojte se s námi a posuneme vaší corporate identity do první ligy!


Sdílejte článek

Tagy

Líbí se vám obsah?

Zadejte svůj e-mail a budete vždy jako první informováni o novém článku.

Máme zkušenosti a znalosti.

Poptejte nás.

Zavolejte
+420 730 871 499

Napište
hello@b-m.cz