Proč je dobré mít a ctít grafický manuál?

21. 7. 2021
Autor: Klára Macourková

Corporate Design

Corporate Identity čili jednotný firemní styl už máte nastavený. Pojďme se nyní zaměřit na jeden z jejích hlavních pilířů – Corporate Design neboli jednotný vizuální styl.

Firemní design je podstatou firemní identity firmy, neboť na jeho základě ji lze identifikovat a odlišit. Jednotný vizuální styl definuje vzhled loga, určuje podobu grafických prvků a propagačních materiálů, webových stránek, označení budov, potisky textilií či automobilů a jiné propagační tiskoviny.

npk ok

Grafický manuál = ústřední dokument firemního stylu

Máte krásné a reprezentující logo, rozvinutý a definovaný vizuální styl, sjednocené firemní barvy, písma, atd.? Výborně! S těmito prvky je neodlučitelně spojen jeden velmi důležitý dokument, tzv. Grafický manuál (Manuál firemního vizuálního stylu).

Jedná se o hlavní dokument, který stanovuje filozofii vizuálního stylu a předepisuje, jak by měla být sjednocena vizuální komunikace Vaší firmy. Obsahuje například definici logotypu a jeho použití v konkrétních situacích, vymezuje firemní barvy či určuje používaná písma. Součástí je i zpracování vizitek, obálek, obalů k firemním prezentacím a dalších prvků. Grafický manuál výrazně přispívá k identifikovatelnosti značky.

Základem je logo

Logo by mělo být navrženo tak, aby bylo v první řadě jedinečné, dále čitelné a korespondující s oblastí vaší firmy. Typologie loga má svá přísná pravidla, a proto je lepší svěřit jeho návrh do rukou profesionálů. 

plast4you logo_2plast4you

Logo musí být technicky funkční, rozpoznatelné i v malých velikostech a musí mít definovanou ochrannou zónu. Ochranná zóna je stanovený prostor kolem loga, do kterého nesmí zasahovat žádné texty nebo objekty. Samozřejmostí kompletního řešení loga jsou i barevné varianty pro použití na ruzných typech podkladu, včetně definování pravidel jeho použití. 

Důležité je říct, že nejde pouze o pravidla použití loga, ale o aplikaci grafických prvků, barevnosti, písem a kompozice u různých dokumentů nebo designů interiéru. Tedy všude, kde má být firma vidět. Koncept vizuálu, ale musí z loga vycházet, aby nepůsobil roztříštěně.

„Zdá se, že dokonalosti se nedosahuje tehdy, když už nelze nic přidat,
ale tehdy, když se nedá nic odebrat.“
Antoine de Saint-Exupéry

Barevnost logotypu

Součástí Grafického manuálu je také popis barevnosti a barevných modifikací, včetně definicí barev v modelech. Jedná se o barevný model RGB pro monitory, model CMYK určený zejména pro tisk, PANTONE pro přímou barvu, kterou nelze vytvořit pomocí CMYK a model RAL pro fasády a barvy pro nátěry. CMYK, RGB, RAL a Pantone. To Vám usnadní práci při zadávání grafiky a zároveň zajistí správnost výstupu.

color

Typografie

Typografie je jedním z hlavních bodů jednotného vizuálního stylu. Podoba firemního písma výrazně ovlivňuje charakter komunikace Vaší společnosti.

typo

Úvodním písmem je písmo použité v logu, dále je uvedeno základní firemní písmo, písma pro tiskoviny a doplňková písma pro konkrétní oblasti nebo třeba nadpisy. V tomto případě platí, že každé písmo se hodí k něčemu jinému, není tedy dobré je používat bez uvážení a potřebných znalostí.

Layout materiály

V rozsáhlejších manuálech se můžete setkat s definicí tzv. layoutu materiálů. Je to ideální kompozice nastavená pro různé materiály, ať už tiskové nebo webové. Díky těmto mustrům bude grafik vždy vědět, jak daný materiál navrhnout, aby zapadl jako dílek do skládačky Vaší identity a byl tak s Vámi snadno spojitelný.

rozhodnetesami

Proč mít grafický manuál?

Manuál je něco jako Bible firemního vizuálního stylu. Soustředí se v něm veškeré prvky firemního designu a pravidla, která se týkají firemní vizuální komunikace. Pokud se ptáte proč do grafického manuálu investovat, je důležité si říct, že se jedná o důležitý dokument, který Vás podpoří při prezentaci Vaší firmy a ochrání Vás před grafickými karamboly.

Budete rozpoznatelní

Grafický manuál přispívá ke snadné identifikovatelnosti Vaší značky. Z každého dokument, který odpovídá jednotnému firemnímu stylu, a tedy i grafickému manuálu, bude Vaše společnost snadno rozpoznatelná. Dokumenty budou navíc vzbuzovat důvěryhodný a profesionální dojem. Bannery, letáky a katalogy si stálí i potenciální zákazníci si jednoduše zapamatují a bez problému si vybaví, čím se Vaše společnost zabývá..

dajbych

Ušetříte peníze a máte jistotu kvality

Správně definovaný manuál Vám také ušetří peníze. Pro grafiky je snazší vytvořit Vám materiály přímo na míru vašeho stylu. Ušetříte tedy na hodinách korektur a ladění finálních podob.

Také máte jistotu kvality. V průběhu času může na vašich grafických zakázkách pracovat vícero lidí, každý si může podobu vizuálu vyložit trochu jinak a dřív nebo později může dojít k jeho rozpadu. Budou-li však mít v ruce pevně stanovená pravidla, bude snažší kvalitu Vaší značky udržet.


Sdílejte článek

Tagy

Pinkrules

Grafika

Líbí se vám obsah?

Zadejte svůj e-mail a budete vždy jako první informováni o novém článku.

Máme zkušenosti a znalosti.

Poptejte nás.

Zavolejte
+420 730 871 499

Napište
hello@b-m.cz